Menalux® je prvým výrobcom syntetických vreciek na prach, ktorý necháva testovať kvalitu svojich produktov v inštitúte TÜV Rheinland Group, ktorého schválenie je skutočnou zárukou kvality.

Skupina TÜV Rheinland Group otestovala a certifikovala DURAFLOW™ Fresh ohľadom nasledovných kritérií: sací výkon, prevádzková životnosť a filtračný výkon.

To znamená, že nezávislý a vysoko cenený inštitút, ktorému dôverujú spotrebitelia, otestoval a potvrdil bezpečnosť a kvalitu  vreciek na prach DURAFLOW™ Fresh. Tieto výsledky môžete nájsť na stránke www.tuv.com - ID 1020041800.

TÜV (po nemecky: Technischer Überwachungs-Verein), skratka pre „Spolok technickej kontroly”, je nemecká organizácia, ktorá sa zaoberá potvrdzovaním bezpečnosti rôznych druhov produktov v záujme ochrany spotrebiteľov a prostredia pred nebezpečenstvami. Ako nezávislí konzultanti skúmajú továrne, motorové vozidlá, energetické inštalácie, zábavné parky, zariadenia a produkty (napr. spotrebný tovar), ktoré si vyžadujú monitorovanie.  

TÜV má pre vydanie schválenia veľmi prísne požiadavky a stalo sa jednou z najsilnejších celosvetových značiek kvality.